Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Український страховий стандарт"

2. Код за ЄДРПОУ

22229921

3. Місцезнаходження

04073, м. Київ, провулок Балтiйський, 20

4. Міжміський код, телефон

0 800 501 634

5. Електронна поштова адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://usstandart.com.ua/about.html

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Припинено повноваженя Члена Правлiння - Заступника Голови Правління  ПрАТ "Страхова компанiя" Український страховий стандарт" - Малиновського Владислава Iгоровича. Пiдстава - заява вiд 10.10.2018 року.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: 7 рокiв.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 13.04.2011 року по сьогоднi); Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» з (26.10.2010 року по 12.04.2011 року); Начальник Юридичного управлiння ЗАТ «СК «Український страховий стандарт» (з 03.06.2010 року по 25.10.2010 року); Член Правлiння ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 09.09.2008 року по 20.08.2009 року); Директор департаменту врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 15.11.2007 року по 20.08.2009 року); Заступник директора департаменту врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 03.07.2006 року по 14.11.2007 року); Начальник вiддiлу мiнiмiзацiї страхових ризикiв та врегулювання збиткiв ВАТ «АСК «Енергополiс» (з 01.03.2004 року по 02.07.2006 року).
Вакантна посада Члена Правлiння Товариства вiдкрита.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Коваленко Євген Володимирович

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

       

11.10.2018

(дата)