• Страхування за кордоном
  • Страхування по Україні

По даному виду страхування ПрАТ СК «Український страховий стандарт» працює з міжнародними асистуючими компаніями. Поліс гарантує організацію та оплату медичної та іншої допомоги 24 години на добу в будь-якій країні світу.
Суть даного виду страхування полягає в компенсації медичних витрат, які можуть виникнути в закордонній поїздці внаслідок захворювання або нещасного випадку.
Але найголовнішим в цьому виді страхування є негайне надання Застрахованому невідкладної медичної допомоги у певних надзвичайних ситуаціях.

Застрахованими можуть бути всі, хто проживає в Україну або починає подорож з її території.

 

Об’єкти страхування:

майнові інтереси громадян пов'язані з їх відповідальністю перед третіми особами за оплату вартості медичної допомоги або інших послуг у разі раптової хвороби, нещасного випадку або іншої непередбаченої події під час перебування їх (громадян) за кордоном.

Ризики:

пред'явлення вимоги на оплату екстреної допомоги (медичної, транспортної, адміністративної, фінансової, юридичної, інший).

Програма комплексного добровільного страхування подорожуючих по Україні передбачає відшкодування витрат не екстрене лікування та у випадку настання нещасного випадку, що виникли при наданні медичної допомоги Застрахованій особі, під час проведення екскурсій, мандрівок, пересування Україною.

СК «Український страховий стандарт» пропонує на вибір чотири програми страхування:

Стандарт:

організація та оплата вартості екстреної медичної допомоги, що надається загальнопрофільними та/або спеціалізованими бригадами швидкої медичної допомоги;

1. Строк дії полісу - від 1 (одного) до 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) днів.
2. Страхова сума для цієї програми складає в межах 500 грн., 700 грн.
3. Програма рекомендована для укладання короткострокового договору страхування (наприклад, екскурсії протягом часу).

Стандарт +:

- організація та оплата вартості екстреної медичної допомоги, що надається загальнопрофільними та/або спеціалізованими бригадами швидкої медичної допомоги;
- надання екстреної амбулаторної допомоги в медичному закладі або дипломованим лікарем (консультація лікаря, необхідні діагностичні дослідження, медикаменти – не більше 200,00 грн. на один страховий випадок, перев’язочні засоби);
- надання екстреної стаціонарної допомоги в медичних закладах (необхідні діагностичні та лікувальні процедури, оперативні втручання, медикаменти, вартість перебування в палатах, в тому числі реанімаційних);
- надання невідкладної стоматологічної допомоги в межах 400 грн.

Витрати на транспортування Застрахованої особи:

- до найближчого медичного закладу чи лікаря;
- до спеціалізованого медичного закладу;
- до конкретного пункту країни постійного місця проживання, якщо транспортування  є необхідним з медичних показань при наявності медичного висновку;

1. Строк дії полісу становить від 1 (одного) до 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) днів.
2. Розмір страхової сума для цієї програми складає – 1 000 грн., 2 000 грн., 3 000 грн., 4 000 грн., 5 000 грн., 10 000 грн.
3. Програма рекомендована для масштабного використання страхування подорожуючих по Україні, пересування яких пов’язано із відпочинком, працею, участю в змаганнях та інше.

Преміум:

- організація та оплата вартості екстреної медичної допомоги, що надається загальнопрофільними та/або спеціалізованими бригадами швидкої медичної допомоги;
- витрати на надання допомоги по заміні посвідчення водія при втраті, крадіжці або пошкодженні.

1. Строк дії полісу становить 365 (триста  шістдесят п’ять) днів.
2. Страхова сума для цієї програми складає в межах 1 000 грн., 3 000 грн., 5 000 грн.
3. Програма рекомендована для страхування водіїв автомобілів, незалежно від мети пересування. 

Преміум +:

- організація та оплата вартості екстреної медичної допомоги, що надається загальнопрофільними та/або спеціалізованими бригадами швидкої медичної допомоги в межах страховой суми;
- надання амбулаторної допомоги в медичному закладі або дипломованим лікарем (консультації, діагностичні дослідження, медикаменти - в межах 2 000,00 грн. на весь термін дії полісу, але не більше 400,00 грн. на один страховий випадок., перев’язочні засоби, необхідні засоби фіксації);
- надання екстреної стаціонарної допомоги в медичних закладах (консультаційні послуги, екстрені оперативні втручання, медикаментозне лікування – в межах страхової суми, але не більше 2 500 грн. на один страховий випадок);
- витрати на надання допомоги по заміні посвідчення водія при втраті, крадіжці або пошкодженні.

1. Строк дії полісу становить 365 (триста  шістдесят п’ять) днів.
2. Розмір загальної страхової суми для цієї програми складає  - 7 000 грн., в т.ч. страхування медичних витрат – 5 000 грн., страхування від нещасного випадку – 2 000 грн.
3. Програма передбачає надання основної  медичної допомоги та рекомендована для колективів студентів ВУЗів будь –якого рівня, робочих  колективів із невеликим бюджетом на медичне обслуговування одночасно від 20 осіб.

 

Страхування від нещасного випадку:

В разі настання під час дії полісу страхового випадку, пов’язаного із нещасним випадком Страховик здійснює виплату страхового відшкодування :

а)  у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку у розмірі 100% страхової суми;

б)  у разі одержання Застрахованою особою травми внаслідок нещасного випадку і встановлення інвалідності:

   I   групи - 100% страхової суми;

   II  групи - 80% страхової суми;

   III групи - 60% страхової суми.

в)  у разі тимчасової втрати Застрахованою особою працездатності - 0,2% від страхової суми за кожну добу втрати працездатності, але не більше 50% страхової суми.