Страхування від нещасних випадків передбачає відшкодування завданих збитків постраждалій застрахованій особі  внаслідок несподіваної, непередбачуваної події, котра призвела до травмування, пораненню, перелому, а також інших пошкоджень організму, що призвело до зверненню застрахованої особи в лікувально-профілактичний заклад, втрати тимчасової працездатності, інвалідності або смерті застрахованої особи.

Випадки визнаються страховими, якщо вони є наслідком нещасного випадку, що мав місце в період дії Договору страхування і підтверджені документами, виданими відповідними Компетентними органами, у встановленому законом порядку.

Нещасними випадками також визнаються обмороження, опіки, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою, випадкове гостре отруєння хімічними речовинами (виробничими і побутовими), отруйними рослинами, ліками, недоброякісними харчовими продуктами (за винятком дизентерії та сальмонолеза), захворювання кліщовим енцефалітом, укуси тварин, отруйних комах, змій, а також травми, отримані внаслідок стихійних лих (землетрусів, зсувів, повені, урагану та інших надзвичайних подій).

Застрахованими можуть бути особи віком до 60 років, котрі займаються як любительським,  так і професійними видами спорту, працівники різних сфер діяльності, студенти та школярі, а також позичальники банку для отримання кредитів на потреби.

Страхова сума може встановлюватися:

- на підставі заявленої / узгодженої вартості між страхувальником і страховиком;

- виходячи із залишкової вартості неоплаченого кредиту (у разі страхування позичальників банку).

Договір страхування від нещасних випадків може бути укладений від строк від одного дня до одного року, а також тільки на період виконання застрахованою особою службових обов’язків:

- тільки під час виконання Застрахованою особою службових обов’язків в будь-який час доби;

- тільки під час виконання Застрахованою особою службових обов’язків в робочий час (понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00);

- тільки на час перебування в будь-якому транспортному засобі;

- тільки під час перебування в транспортному засобі з метою виконання службових обов’язків.

Страхове відшкодування:

У випадку призначення МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) групи інвалідності Застрахованій особі в результаті нещасного випадку, що стався в період дії Договору страхування виплачується:

- при І групі інвалідності – 100% страхової суми по Договору страхування;

- при ІІ групі інвалідності – 70% страхової суми по Договору страхування;

- при ІІІ групі інвалідності – 50% страхової суми по Договору страхування.

У випадку смерті Застрахованої особи, в тому числі, якщо вона сталася  протягом 1 (одного)  року з дня нещасного випадку, що стався в період дії Договору страхування і є його наслідком, виплата становить 100%  страхової суми по Договору страхування.

Договором страхування також відшкодовуються витрати на репатріацію Застрахованої особи до країни постійного проживання в межах ліміту відповідальності Страховика, але не більше розміру страхової суми, зазначеної в договорі страхування.