Страхова програма «Страхування професійної відповідальності» надає захист від випадкових професійних помилок нотаріусів або аудиторів, які можуть призвести до морального і матеріального збитку Третіх осіб.

В результаті таких упущень постраждала особа має право залучити в судовому порядку нотаріуса або аудитора до відповідальності, але велика кількість позовів і відсутність грошових резервів для відшкодування компенсацій ще більше погіршує становище.
Саме в таких ситуаціях Страхова компанія «Український страховий стандарт» захистить Ваш професіоналізм та допоможе уникнути фінансових проблем та зберегти довіру Ваших клієнтів.
Об'єктом страхування виступають майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної шкоди майну Третіх осіб заподіяної ним при здійсненні професійної діяльності.

Страхування професійної відповідальності нотаріусів.
Даний вид страхування регулюється Законом України "Про нотаріат" (частина четверта статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5037-VI (5037-17) від 04.07.2012).

Страхова сума встановлюється в розмірі 1000 мінімальних заробітних плат, тобто 1 230 000,00 грн., але якщо Ви побажаєте застрахувати свою відповідальність на більшу суму, наші співробітники нададуть Вам кваліфіковану допомогу при оформленні договору страхування.
Страховий тариф встановлюється індивідуально для кожного Страхувальника залежно від обсягу наданих ним послуг, стажу роботи, рівня франшизи та інших факторів. Страховий тариф становить від 0,35%.

Страховим випадком є факт виникнення відповідальності Страхувальника перед третіми особами, за нанесення шкоди майновим інтересам третіх осіб (крім шкоди, завданої життю та здоров’ю) внаслідок неналежного виконання своїх обов’язків – ненавмисних помилок, недбалості або упущень під час здійснення професійної діяльності протягом терміну дії Договору, а саме:

- нотаріус не попередив клієнта про наслідки вчинених нотаріальних дій і юридична непоінформованість завдала клієнтові шкоду;
- нотаріус не зберіг в таємниці конфіденційну інформацію, що стала йому відома у зв'язку зі здійсненням його професійної діяльності;
- нотаріус завдав матеріальної шкоди клієнтові внаслідок допущеної ним при здійсненні нотаріальної дії ненавмисної помилки;
- нотаріус завдав третім особам шкоди внаслідок втрати документів, які знаходились у його розпорядженні та належали третім особам.

Страхування відповідальності аудиторів.

Страхова сума визначається за погодженням сторін.

Страховий тариф становить від  0,35% від страхової суми.
Страховим випадком є  настання відповідальності Страхувальника (його працівників) згідно з рішенням суду, що набрало законної сили, або спільним рішенням Сторін за Договором по пред'явленій майновій претензії Страхувальнику Третьою особою  про  відшкодування   шкоди  внаслідок   неналежного  виконання  Страхувальником  своїх обов'язків - ненавмисних помилок, недбалості або упущень під час здійснення професійної діяльності протягом терміну дії Договору, а саме накладання на замовника аудиторських послуг, з яким Страхувальник уклав договір на аудиторське обслуговування, штрафних санкцій державними органами внаслідок:

- помилки,   пов'язаної   з   неправомірним   застосуванням   (незастосуванням) законодавчих і нормативних актів по оподаткуванню, бухгалтерському обліку  і офіційних  роз'яснень до  них  (під  офіційними  роз'ясненнями  розуміються відповідні документи державних органів і організацій, зареєстровані в Міністерстві юстиції, Міністерстві фінансів і тому подібне, та опубліковані в періодичному друці) під час аудиторської перевірки;
- арифметичної помилки, пов'язаної з розрахунковими показниками звітності підчас аудиторської перевірки;
- помилки  при  проведенні   консультацій з видачею  письмових  рекомендацій по питаннях  бухгалтерського обліку, фінансового,  податкового   і   іншого   господарського   законодавства,   що   призвело   до   неправильних   дій   замовника;
- втрати або псування документів піл час проведення аудиторської перевірки.