У будь-якій господарській діяльності завжди існує небезпека грошових втрат, що випливає зі специфіки тих чи інших господарських операцій. Небезпека таких втрат являють собою фінансові ризики.

ПрАТ «СК «Український страховий стандарт» пропонує Вам програму страхування фінансових ризиків за невиконання (неналежне виконання) контрагентом Страхувальника своїх договірних зобов’язань, а саме щодо поставки сировини, матеріалів, устаткування, товарів за Конкретними договорами, внаслідок:

аварії транспортних засобів, обладнання або катастрофи на місці виконання зобов’язань. Під «катастрофою» розуміється велика за масштабами аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, трагічних наслідків;
пожежі. Під «пожежею» розуміється вогонь, що виник поза місцем, спеціально призначеним для його розведення і підтримки, або поширився за його межі і здатний поширюватися самостійно;
стихійного лиха (ураган/шторм, град, зливові дощі/тиск снігового шару, паводок, повінь, дія підґрунтових вод, льодохід, зсув, землетрус, гірські обвали і схід лавин, виверження вулкану, цунамі, дія морозів, інші стихійні лиха);
протиправних дій третіх осіб. Під «протиправними діями третіх осіб» слід розуміти псування майна, крадіжка зі зламом, крадіжка з відкритих площадок, підпал, грабіж, розбій, погром, вандалізм, дія вибухових пристроїв та інші подібні дії;
банкрутства контрагента, яке підтверджено у судовому порядку;
відсутності грошових коштів на поточному (розрахунковому) рахунку Контрагента протягом строку, визначеного в Конкретному договорі, як строк виконання фінансових зобов’язань Контрагента.

Розмір страхового тарифу залежить від обраних Страхувальником страхових ризиків та становить від 0,3% до 3,8%.

Виходячи із ступеня ризику в кожному конкретному випадку при встановленні страхового тарифу, можливе застосування поправочних коефіцієнтів, які зменшують або збільшують базовий страховий тариф в залежності від факторів, що впливають на ступінь ризику:

- вид та розмір франшизи - 0,8 - 1,5;
- основні характеристики та сфера дії Конкретного договору - 0,8 - 1,5;
- результати аналізу фінансового стану та платежоспроможності Страхувальника (його контрагента) - 0,5 - 4,0;
- наявність матеріальних гарантій у Страхувальника (його контрагента) - 0,8 - 1,2;
- внутрішні та зовнішні ризики Страхувальника - 0,5 - 3,0;
- окремі ризикові ознаки Конкретного договору - 0,5 - 1,9.