Сталася непередбачувана та неприємна подія???

Якщо Ви є щасливим власником договору КАСКО від Страхової компанії «Український Страховий Стандарт»…

 

Після настання страхової події Клієнтам Страхової компанії «Український Страховий Стандарт» необхідно зробити всього два легких кроки.

- Телефонний дзвінок до «Контакт-центру» Страхової компанії, який працює для Вас в цілодобовому режимі.
- Короткий візит Страхувальника/довіреної особи в одне з чисельних представництв Страхової компанії, що розташовані по всій території України.

Фахівець «Контакт-Центру» завжди надасть Вам допомогу та вичерпні інструкції щодо подальших дій та заходів із врегулювання Вашого страхового випадку, а також спрямує Вас до представництва Страхової компанії.

 

Дії на місці випадку 

1. Терміново, не залишаючи місце події, повідомте Страхову компанію «Український Страховий Стандарт», зателефонувавши до «Контакт-Центру» за такими телефонними номерами:
- на території України - 0 800 50 16 34;
- за кордоном - +380 44 590 09 17.

 
2. Повідомте та викличте на місце події представників компетентних органів – ( У разі викрадення (угону) транспортного засобу або його пошкодження внаслідок протиправних дій третіх осіб – повідомте органи МВС. У разі ДТП, звернися до ДАІ. Якщо сталася пожежа або вибух – службу пожежної охорони. В разі стихійного лиха або нападу тварин зверніться до МНС або МВС. Дочекайтеся і отримайте від них документи (довідку, протокол тощо), які підтверджують факт настання, час і обставини події.

 
3. В разі наявності інших учасників та свідків ДТП, зафіксуйте їх дані (прізвище, адресу проживання, контактний телефон). Визначте, чи застраховані автомобіль або відповідальність інших учасників ДТП та занотуйте дані про страхову компанію.

 
4. В разі імовірності Вашої вини в ДТП (та, як наслідок, настання ризику за ОСЦПВ), повідомте іншим учасникам інформацію про себе, номер свого полісу та місцезнаходження страхової компанії. Але до прийняття судового рішення не визнавайте свою вину у скоєнні ДТП.

 
5. Не відмовляйтесь від майнових вимог до інших учасників події і не створюйте передумов, за яких здійснення права вимоги до винних осіб з боку страхової компанії стане неможливим. Не пропонувати і не відшкодовувати Потерпілим третім особам (або їх представникам) заподіяної шкоди без письмової згоди Страховика.

 

Дії страхувальника для отримання страхового відшкодування

В найкоротший термін (але не пізніше 3 робочих днів) завітайте безпосередньо до одного з багатьох представництв Страхової компанії.

Пам’ятайте, що необґрунтована затримка подачі повідомлення про настання страхового випадку у письмовій формі може стати причиною відмови у виплаті страхового відшкодування згідно умов договору страхування. В разі наявності об’єктивних поважних причин пропущення строків подачі повідомлення, такі причини повинні бути підтверджені документально.

Ви повинні надати спеціалісту Страхової компанії «Український Страховий Стандарт» оригінали наступних документів:

1. Повідомлення про настання випадку;
2. Договір страхування (оригінал);
3. Документ, що ідентифікує особу, а саме – паспорт (оригінал);
4. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру (оригінал);
5. Свідоцтво про реєстрацію застрахованого ТЗ або іншого документу встановленого чинним законодавством (оригінал);
6. Посвідчення Водія, який керував ТЗ під час настання страхового випадку (оригінал);
7. Документи, що посвідчують право на користування та/або розпорядження застрахованим ТЗ (договір найму, оренди, лізингу, довіреність, доручення тощо) (оригінал);
8. Довідка компетентних органів МВС, МНС, відомчих аварійних служб, пожежної охорони або інших органів відповідно до характеру події, якщо інше не передбачено умовами Вашого договору страхування.
9. За необхідності - нотаріально засвідчену Довіреність на представництво інтересів страхувальника, якщо інша особа представляє його інтереси в процесі врегулювання збитків у результаті страхового випадку (оригінал).
10. Заяву на виплату страхового відшкодування. Якщо згідно з умовами Вашого договору страхування вигодонабувачем є фінансова установа (банк, лізингова компанія, тощо) то Страхова компанія «Український Страховий Стандарт» узгоджує отримувача страхового відшкодування на підставі листа вигодонабувача.

 

Шановні Клієнти Страхової компанії «Український Страховий Стандарт»!

Будь-ласка, будьте відповідальними й уважно, без нехтування ознайомлюйтесь із змістом і умовами Вашого договору страхування, та слідкуйте за їх належним дотриманням!

У разі виникнення будь-яких питань після настання страхової події або під час врегулювання страхового випадку, Ви можете отримати всю необхідну інформацію, зателефонувавши 0 800 50 16 34 до «Контакт-Центру» або звернувшись до Управління врегулювання збитків Страхової компанії.