1. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування фiнансових ризиків, серія АВ №584067, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 2. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), серія АВ №584068, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 3. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування залiзничного транспорту, серія АВ №584069, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 4. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування медичних витрат, серія АВ №584070, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 5. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування здоров'я на випадок хвороби, серія АВ №584071, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 6. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного), серія АВ №584072, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 7. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), серія АВ №584073, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 8. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу), серія АВ №584074, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 9. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, ), серія АВ №584075, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 10. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)), серія АВ №584076, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 11. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту), серія АВ №584077, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 12. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), серія АВ №584078, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 13. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадків, серія АВ №584079, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 14. Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)), серія АВ №584080, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 15. Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi, серія АВ №584081, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 16. Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажів, серія АВ №584082, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 17. Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд), серія АВ №584083, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 18. Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру, серія АВ №584084, дата видачі 16.05.2011, строк дії – безстроковий;
 19. Страхова дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобів, серія АЕ №198948, дата видачі 23.08.2013, строк дії – безстроковий.
 20. Страхова дiяльнiсть у формі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса, на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України від 05.01.2016р. №3.
 21. Страхова дiяльнiсть у формі обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, на підставі Розпорядження Нацкомфінпослуг від 05.01.2016р. № 2.


ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО)

ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ ЯВИЩ

ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МАЙНА, ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ

ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ’Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ

ПРАВИЛА добровільного страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

ПРАВИЛА добровільного страхування відповідальності перед третіми особами

ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ

ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ

ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ

ПРАВИЛА добровільного страхування від нещасних випадків

ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

ПРАВИЛА ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ